Home » Susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan SYariah Nuri Jawa Timur

Ketua

RKH. Hasbullah Syamsul Arifin

Anggota

RKH. Abdul Hannan Thibyan

Anggota

RKH. Sholahuddin Syamsul Arifin, Lc., MA.

Eksekutif DPS

Ahmad Fauzi

© 2017-2023 KSPPS NURI JATIM.  |  All Rights Reserved.